Elk einde is een nieuw begin.

We willen u dan ook het begin van Electri aankondigen. Electri zal de vlag zijn waaronder we alle bestaande activiteiten van Electriciti en Electrium bundelen.

Electriciti werd gedoopt in 2004 en heeft met de verdeling van de kabel- en kortsluitberekeningssoftware Caneco BT een mooie marktpositie in België verworven. Met een gedegen ondersteuning en opleidingen hebben we bij velen onder jullie de drempelvrees om zelfstandig berekeningen te maken weten te verlagen.

Electrium werd opgericht in 2015 en specialiseert in projectmanagement, engineering en consultancy in complexe energiedistributies. We hebben deze activiteiten met succes ontplooid in een wereld waar betrouwbaarheid en veiligheid cruciaal zijn. We hebben in veel projecten oude installaties geanalyseerd,vernieuwd en uitgebreid waar nodig.

De groei van Electrium en Electriciti hebben ertoe geleid dat we ons vandaag gelukkig kunnen prijzen met een fantastisch team van een tiental medewerkers.

Sinds 2012 is de regelgeving rond elektrische installaties in een stroomversnelling terechtgekomen en werd de complexiteitsgraad bij het realiseren van een elektrische installatie steeds groter, en het normatief kader errond steeds uitgebreider.

Die omstandigheden zorgen ervoor dat de verdeling van software en het verlenen van consultancy daarrond steeds nauwer verweven worden. Dat was ook het geval binnen onze bedrijven, wat ons heeft doen beslissen, om geen onderscheid meer te maken en onder dezelfde naam naar buiten te treden.

De eerste versie van onze nieuwe website is beschikbaar. We nodigen u alvast uit om een kijkje te nemen. In het bijzonder naar de nieuwe ontwikkelingen zoals Arcflash Analyse en beheer van elektrische dossiers. Misschien wenst u wel een diploma te bekomen als “Certified Caneco BT engineer”?

Tot slot willen we u danken voor de samenwerking en kijken alvast uit naar uw interesse in onze diensten.

Bert & Hans
11 mei 2020


Telefoonnummer: 09 / 320 00 15

Algemene emailadressen:
sales@electri.be
info@electri.be
finance@electri.be

De vennootschap Electriciti/relleom bvba werd op 11/05/2020 Electri Software BV.
De vennootschap Electrium werd op 11/05/2020 Electri Projects BV.

Adres en btw nummers zijn niet gewijzigd.