Nieuw in Caneco BT versie 5.3

Bijzonderste nieuwigheden in Caneco BT versie 5.3

Selectiviteit op basis van stroom tijd curves

Tot op heden werd de selectiviteit aangetoond op basis van de tabellen van de constructeurs van schakelmateriaal. Zij hebben testen gedaan in het Labo en afficheren de resultaten in tabellen die opgenomen zijn in Caneco BT

Nadeel
– wat met produkten uit verschillende jaartallen van catalogen.
– wat met verschillende merken.

Als we hier een uitspraak willen over doen moet we beschikken over de stoom-tijd curven.
En moeten we ook weten hoe groot de kortsluitstromen zijn.

Caneco BT versie 5.3 laat toe de selectiviteit te beoordelen op basis van de testen en op basis van de curves en dit aanschouwelijk voorgesteld voor 2 niveau’s en door knip en plak tot 3 niveau’s.

Tevens kan je indien gewenst de kortsluitstromen berekenen rekeninghoudende met de begrenzing van de bovenliggende beveiliging.

Lees meer

DC berekeningen voor stuurkringen

Met de module P13, P14 kan je DC kringen berekenen. De berekening is beperkt voor kringen na een gelijkrichter batterij. Deze module laat nog niet toe berekeningen te maken voor gelijkstroommotoren, DC bussen, …

De berekening is volledig conform het CENELEC technisch rapport CLC/FprTR 50480 van september 2008.
Tevens werd er rekening gehouden van de veiligheidscurven zoals we deze kennen in het AREI.

ps: module P14 is beperkt tot 10 kringen per project

Gebruikers: Gelieve de gebruikersspecificaties te downloaden

Catalogen 2008/2009

Nieuwe catalogen zijn beschikbaar voor:
GE
Hager
Moeller electric
Schneider
Schrack
Siemens

Andere nieuwigheden

Module P12 met de normen voor scheepsbouw IEC60092 en IEC61363 inclusief cataloog van schakelmateriaal Schneider aangepast aan deze normering.

Nummering van kringen volgens EN60082. Ook de beveiligng , kabel, klemmen en verbruiker kunnen worden benoemd.

De mogelijkheden voor het tekenen van meer detail in de eendraadschema’s is toegenomen.

Je kan ook documenten aan borden koppelen tot 3 verschillende types. Elektrisch schemas, een foto van het bord en een eventuele layout van de locatie van het bord kan allemaal gekoppeld worden met de bordnaam in Caneco BT. Dus snel terugvinden van veel nuttige informatie.

Lees meer