Quick Devis DB Convertor .NET

Beta version Database Convertor.net

Dit is de nieuwe versie van de QDV Database-creator Beta versie om excel bladen te converteren naar QDV databanken en om QDV databanken bij te werken op basis van excel bladen.

Hoe te werk gaan ?

kortfilm QDV Database Convertor

Samenvatting van de handelingen:

  1. Login op de client section en maak een download van de file Database Convertor .NET
  2. Pak de download file uit in een map die u heeft aangemaakt.
  3. Maak een shortcut naar \Program\Converter.exe zodat je het programma kan starten vanuit de startpagina windows.
  4. Start de applicatie
  5. Voorbeeld: klik op de ronde knop links in het scherm bovenaan en open een excel blad met te importeren artikels.
  6. U kan aangeven welke rij de veldnamen weergeeft met de knop “Set header row”
  7. Gebruik de rechter muisknop in de koptekst van de velden om aan te geven welke kolom met welke veldnaam van de QDV databank overeenstemt.
  8. Wannner dit gedaan is kan u de mapping bewaren voor later gebruik bij nieuwe import van gelijkaardge excel bladen. knop “Save Mapping”
  9. Klik op “validate article” om na te gaan of er geen fouten in de te importeren lijnen staan.
  10. Foutvrij klik dan op “convert article” om de QDV databank te maken. Als de database QDV reeds bestaat kan je ze vervangen of bijwerken.