Intelligente groepen

In dit deel worden een aantal films getoond die u moeten helpen bij het maken van intelligente groepen.

Een groep in QD is een samenstelling van verschillende artikels. Een belangrijk kenmerk van een groep is dat hij geen prijsinformatie draagt maar enkel een verwijzing heeft naar databanken en artikels in die databanken. Hierdoor is een groep in wezen een technische samenstelling en worden de prijstechnische informaties opgehaald in de artikeldatabanken. Een groep kan verwijzen naar verschillende artikels en naar verschillende databanken.

De hierboven genoemde groepen zijn nog niet intelligent. Een intelligente groep is een groep waarbij we naast de verwijzing naar databanken en artikels, een excelblad insluiten waarbij we technische selectiecriteria gaan bouwen.

Dit is nu precies één van de grote voordelen van QD. Men kan enorme tijdsbesparingen realiseren met het bouwen van intelligente groepen. Daartegenover moet gezegd dat het bouwen van intelligente groepen een tijdrovende job is. Bijgevolg dient u goed na te denken over de wijze waarop deze worden gebouwd.

In de hierna getoonde films proberen we u hierbij een aanzet te geven.

Inhoud:

– Wat is een intelligente groep ?

Een groep is een samenstelling van een aantal artikels. Hiebij worden de prijzen en eventueel andere data opgehaald in de artikeldatabank. Dit maakt dat groepen onafhankelijk zijn van wijzigingen in artikeldatabanken.
De groep draagt enkel de verwijzingen naar de artikeldatabanken voor de verschillende artikels die opgenomen zijn in de groep.

Een intelliegente groep is op zijn beurt een groep maar men heeft nu de mogelijkheid om een excel blad in te schuiven in de groep. In het excel blad kan je selectiecriteria aanmaken die dan bepaland zijn voor welke artikels in de groep actief worden.

Een voorbeeld van een Intelligente groep Nsx Schneider Electric

Example how to set up columns in Minutes and WBS

film

– Voorbereiding van de I groep in excel

Het maken van intelligente groepen is een tijdrovende activiteit. Daarom is het belangrijk goed na te denken voor je begint. Vaak is het ook handiger reeds een deel van het voorbereidende werk rechstreeks in excel te maken en nadien het excel blad importeren in Quick Devis.

Opgelet: Slaag je excel blad op in een formaat *.xls (formaat 97-2003)

Een werkblad voor een I-groep voorbereiden in Excel

– Import van een excel werkblad in de Quick devis I groep

Hoe je voorbereide excel (*.xls) importeren in een QD intelligente groep ?

Een excel werkblad importeren in QD I-groep

– Relatie tussen het excelblad en de artikels in de groep

Als je een excel blad hebt geimporteerd moet je nog de relatie leggen tussen de selectie- en zoekcriteria die je hebt vastgelegd in het excel blad en de artikels die opgehaald dienen te worden in de artikeldatabank.
In de groep heb je een tabblad “Quantities” en “Articles”
In het tabblad “Quantities” heb je de logica (excel blad) en in het tabblad “Articles” heb je de artikels of de verwijzingen naar de artikeldatabanken.

Relatie tussen het tabblad 'Quantities' en 'Articles'

– Listboxen maken in I groep

Het maken van een listbox zal de selectie gebruiksvriendelijker maken voor de user. In de listbox laat u enkel de selecties toe die leiden tot een aanvaardbaar resultaat.
Opgelet : Listboxen zijn niet compatibel met excel. Je kan een groep niet exporteren naar excel en nadien terug importeren in Quick DEvis met behoud van de listboxen.

Maken van een listbox

– Show en Hide rows

Soms is het handig van bepaalde rijen wel of niet te laten zien afhankelijk van vooraf gemaakte keuzes. Het gebruik van de functies ‘Show and Hide rows’ is dan ook bijzonder nuttig om de overzichtelijkheid voor de user te optimaliseren.

Tonen en verbergen van rijen

– Een omschrijving maken voor een groep

Je wenst een groepsbenaming te maken die functie is van de gekozen selecties in de intelligente groep.
De groepsbenaminhg is de koptekst van uw groep in de detail view van de offerte.
Nadien kan je eventueel besluiten om enkel de groepsbenamingen aan je klant te laten zien in plaats van de detail van de artikels.

Maken van een groepsbenaming

– Gebruik van variabelen in groepen

Je wenst een variabele die gebruikt is in Quick Devis(offertemodel) tevens te gebruiken in de selectiecriteria van de excel sheet in de Intelligente groep. Bv de taal waarin de offerte gemaakt wordt is van belang als je een groepsnaam maakt voor een I-groep. Je maakt de groepsnaam in het nederlands en het frans. De status van de variabele ‘=ESTIMATE_LANGUAGE’ is nu van belang omdat je binnen de groep zou weten welke groepsbenaming je moet doorgeven aan de detail view.

Gebruik een globale variabele in een I-groep

– Maken van een checkbox

Een maken van een checkbox als selectiecriteria binnen een groep.
Voorbeeld:
Om het overzicht te behouden wens je de selecties voor toebehoren enkel te tonen wanneer de gebruiker ook effectief toebehoren wenst te selecteren

– Doorgeven van technisch data van een main group naar een child group

– Technische specificaties bij een groep

Je wenst technische specificaties in te sluiten bij een groep
Deze word-specificaties kan je dan al dan niet mee insluiten bij de offerte om later ene technische documentatie bij de offerte-uitdraai te voegen.

Invoegen van technische specificaties bij een groep