3P3D-1P1D

Caneco BT versie 5.4 – aanpassing aan het normbestand

Het AREI laat toe van in een TN net voor kringen met een verdeelde nulleider deze niet rechtstreeks te beveiligen en niet te schakelen.
Bij het berekenen van kringen stelt caneco BT zelf een beveiliging voor en dit is dan steeds het goedkoopste zijnde een 3P3D. Hierdoor dient u steeds manueel in te grijpen om een ander toestel te kiezen zoals een 4P3D of 4D4D of 4P3D+N/2.

Wij bieden u hier een oplossing om de toestellen 3P3D en 1P1D niet langer in een project te weerhouden.
Caneco BT zal dan automatisch een 4P3D voorstellen voor driefasieg kringen met nul of een 2P1D voor een monofasige kring met nul.

Copieer de map CFG (documents&settings/all users/app data/alpi/caneco BT/5.4/BEL/NLB/CFG) en hernoem naar CFG-without 3P3D. Bij sommige installaties zit dit onder de map program data/ALpi….
Download dit normes bestand en plaats het in de map CFG-without 3P3D.

Start caneco BT. Kies hulpmiddelen, voorkeur, opbergmappen. Klik in het venster naast configuratie en navigeer naar de map CFG-without 3P3D.

Caneco BT zal nu niet langer 3P3D en 1P1D toestellen tonen. Wens je deze nu toch nog te gebruiken dan moet je via de configuratie terug verwijzen naar de originele CFG map.