Art 104 Functiebehoud van vitale kringen bij brand

Wanneer een stroombaan wordt benoemd als vitaal dan dient u met de volgende aspecten rekening te houden :

  • Keuze van de kabel (brandbestendigheid en functiebehoud van minimaal 1u)
  • Er mag niet uitgeschakeld worden op een eerste isolatiefout.
  • De selectiviteit moet gewaarborgd zijn voor de vitale installatie
  • De spanningsval mag niet te groot zijn zodat de werking van de verbruiker kan gegarandeerd worden gedurende minimaal 1 uur.

Oplossingen :

  • Kabels type FR2
  • Om een uitschakeling bij isolatiefout te voorkomen kan men materiaal inzetten van klasse 2 of gebruik maken van een ZLVS of ZLBS. Deze maatregelen zullen vaak niet toepasbaar zijn. Indien er geen autonomie lokaal bij de verbruiker beschikbaar is zal de enige oplossing de toepassing van het IT net zijn.
  • Voor de berekening van de spanningsval bij brand dienen we rekening te houden met de verhoogde weerstand van de kabel tijdens de brand.

Praktische benadering berekening spanningsval tijdens brand. Meer hierover in ons supportdocument.
Download voorbeeldbestanden Caneco BT