KB2012

Hierna laten we u een overzicht van een aantal datums die u niet uit het oog mag verliezen:

 • Eerste controle door een erkend controleorganisme < 01.01.2014
 • Risico-evaluatie en algemene beschermingsmaatregelen volgens (Afdeling II) < 31.12.2014
 • Oude installatie < 81 (zonder BA4-BA5) ; < 83 (met BA4-BA5) dienen te worden aangepast volgens Bijlage I van het KB2012 of  conform AREI en dit < 31.12.2016
 • Mits motivatie is uitstel mogelijk tot 31.12.2018
  Opgelet: Men dient voor 31.12.2016 te voldoen aan de Minimale voorschriften volgens bijlage I van KB12012.

Welk van de 11 risicobeoordelingen staan in relatie met de kabel- en kortsluitberekeningen:risicobeoordeling KB2012

 • Onrechtstreekse aanraking (2)
 • Ontladingen en lichtbogen (3)
 • oververhitting brand en ontploffingsgevaar (7)
 • Overstromen (8)
 • Spanningsdalingen (9)

KB_elektrische_installaties