Electrium

Electriciti heeft sinds een aantal jaren ervaren dat de verkoop van softwaretools niet zalig makend is. Een gedegen kennis is de basis om goede softwaretools te bouwen maar wanneer we onze klanten optimaal wensen te ondersteunen dan is een goed uitgebouwde dienstverlening noodzakelijk.

Uit deze behoefte is een samenwerking ontstaan tussen Electriciti en Ingenium en werd uiteindelijk op 5/5/2015 Electrium geboren.

Een deel van de service is gericht op “conformiteit en veiligheid”. Een andere deel is gericht op “productiviteit en beschikbaarheid” van de installatie.
Een goede aanpak vereist dat je beiden nooit mag uit het oog verliezen.

“Conformiteit en veiligheid”

  • Uitvoeren van risicoanalyses. Hierin begeleiden we de klant bij de opmaak en de vaststellingen van de risico’s
  • Uitvoering van kabel – en kortsluitberekeningen met het oog op “ Conformity en Safety”.
    Hierbij werd een methodiek uitgewerkt om snel en efficiënt een bestaande installatie in kaart te brengen.
    Het betreft het verzamelen van de minimale informatie, de verwerking ervan in het berekeningsprogramma caneco BT, bespreking van potentiële niet conformiteiten en het advies om wat niet conform is conform te brengen.

“Productiviteit en beschikbaarheid”

  • Vermogenbalans
  • Reliability analysis
  • Selectiviteitsstudie

Op basis van een gesprek en een snelle evaluatie van het systeem en de beschikbare info bepalen we samen met u het plan van aanpak en de gewenste detaillering.

Voor meer informatie kan u terecht bij
Bert Renders
Co-Zaakvoerder Electrium
T: +32 474 87 16 08
E: Bert.Renders@Electrium.be

Hans Van Droogenbroeck
Co-Zaakvoerder Electrium
T: +32 477 63 38 62
E: Hans@Electrium.be