Caneco BT 2018 is beschikbaar

De versie 2018 van Caneco BT is beschikbaar in de Client Section van onze website.

Hoe te werk gaan?
Login op de Client Section.
U vindt er alle nodige install’s en beschrijvingen.

Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden?

Normering

De berekeningsmethoden zoals beschreven in het technische rapport CLC/TR 50480 werden geimplementeerd.

Voedingsbron
De primaire beveiliging en de voedingskabel van de distributietransfo in het hoogspanningsdeel kan meegenomen worden in de beoordeling.


Grafische voorstelling van

  • 
de magnetisering van de transfo,
  • de uitschakelkarakteristiek van de primaire en secundaire beveiliging,
  • de thermische belastbaarheid van de kabel tussen Transfo en ALSB

De verliezen van de distributietransfo kunnen meegenomen worden in de berekening.
Transfo’s met een koppeling ZNyn kunnen nu berekend worden.
Bereken een hoogspanningskabel met Caneco BT Expert
.

Kabels
De CPR nomenclatuur van kabels is mee opgenomen in Caneco BT 2018
.

 

Editeren
Er zijn een aantal handige editeerfuncties bijgekomen. Zo kan je globaal over het project kabels en beveiligingen vergrendelen en ontgrendelen.

Vermogenbalans
Er werd ook een gelijktijdigheidsfactor voorzien voor de subrails. Hierdoor wordt het nu ook mogelijk de subrails automatisch te dimensioneren.

UPS
Berekening van UPS systemen werd uitgebreid.
De beveiliging van de UPS in functie van toegelaten Icw en Tcw waarden.
 Meerdere instellingen zijn mogelijk zowel in het overbelastings- als kortluitbereik van de UPS.