Heeft u de risico’s van een lichtboog in uw elektrische installatie goed beoordeeld?

De laatste jaren hebben veel van onze klanten gevraagd of we voor hen de risico’s kunnen inschatten en beoordelen van lichtbogen. Een terechte vraag gezien bij de uitvoering van een analyse de risico’s te wijten aan ontladingen en lichtbogen dienen te worden beoordeeld (risico 3)

Vanaf nu zijn we klaar om deze diensten te leveren.

We hebben een ArcFlash tool ontwikkeld die ons toelaat om op basis van enerzijds berekeningsresultaten uit Caneco BT en anderzijds aanvullende informatie betreffende bordconfiguratie, beveiliging, onderbrekingstijden en werkafstanden de worst-case energie te bepalen die als gevolg van een boog kan vrijkomen.

Op basis van de berekende incident-energie bepalen we de noodzakelijke PBM klasse (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Zijn er geen PBM’s beschikbaar om ons voldoende te beschermen, dan zullen andere maatregelen genomen moeten worden (bv. reduceren van de vlamboogenergie, herinstellen van beveiligingen, schakelen op afstand…) De installatieverantwoordelijke zal op basis van de vlambooganalyse werkprocedures moeten aanpassen en geschikte PBM’s per type bord en activiteit ter beschikking moeten stellen. Elektrische borden moeten voorzien worden van een duidelijk waarschuwingsetiket waarop de berekende energie, de veiligheidsafstand en de te gebruiken PBM’s weergegeven worden.

Het uiteindelijke doel is het risico op schade en de gevolgen zoveel als mogelijk uit te sluiten of te beperken.

Download de Leaflet

Denkt u dat we u hiermee van dienst kunnen zijn, laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.