Logo VinçotteSinds 2008 mogen we AIB Vincotte tot één van onze partners rekenen.

Samen met AIB Vincotte werd een opleidingsprogramma samengesteld over kabel- en kortsluitberekeningen.

Het betreft een tweedaagse opleiding die 4 x per jaar wordt georganiseerd.

De eerste dag is een theoretische opleiding. De tweede dag heeft een meer praktische invulling waarbij gebruik wordt gemaakt van de software Caneco BT.

Iedere cursist heeft de gelegenheid de software gedurende een maand te behouden. Er wordt ook een mogelijkheid geboden de startersversie van de software aan te kopen in het opleidingsaanbod.

Meer informatie kan u vinden op de website van AIB Vinçotte.

logo Van HemelenKeuringsorganisme van Hemelen

Sinds begin 2008 is het keuringsorganisme van Hemelen gebruiker van de software Caneco BT voor het narekenen van elektrische laagspanningsinstallaties.

Van Hemelen erkent hiermee de software Caneco BT als een geschikt programma voor het berekenen van elektrische installaties.

U kan ook bij hen terecht om de berekeningen van uw installatie te laten uitvoeren.

Hier vindt u de contactgegevens.

 


Electrium_logo_square_color

Electrium is ontstaan uit een samenwerking tussen Electriciti en Ingenium en focust op de veiligheid en de bedrijfszekerheid van uw elektrische energievoorzieningen.

Electrium inventarisseert  waar nodig uw elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties en gaat aan de hand van kabel- en kortsluitberekeningen na welke delen van de installatie niet langer conform zijn. Indien dat nog niet gebeurd is voeren zij ook de verplichte risico-analyse uit zoals is opgenomen in het  KB van 2012.

Op basis van deze analyses bepalen ze zowel voor midden- als voor laagspanning het concept van de elektrische distributie in functie van de gewenste bedrijfszekerheid, flexibiliteit en de eigenheid van de te voeden installaties. Ze voeren een risk assessment uit voor de noodstroomvoorziening en optimaliseren de foutgevoeligheid van de installatie aan de hand van een power continuity plan.

Meer informatie kan teruggevonden worden op de website (www.electrium.be)