Electriciti is de distributeur en service verlener van de software produkten van de firma ALPI en de firma Quick Devis.

Alpi is een Frans bedrijf en heeft destijds opgang gemaakt met de software Caneco BT voor de uitvoering van kabel- en kortsluitberekeningen. Intussen heeft dit bedrijf tal van software programma’s ontwikkeld allemaal in de sfeer van de uitvoering van kabelberekeningen.

Quick Devis is op zijn beurt een Frans bedrijf met jarenlange ervaring met software voor het maken van offertes in een project georienteerde markt.

Produktoverzicht ALPI:

Caneco BT
Kabel- en kort-sluitberekeningssoftware voor laagspanningsinstallaties in de Industrie en Tertiaire sector
Icc&S
Uitbreidingspack die toelaat van gegevens in Excel formaat te mappen, te valideren en te importeren in Caneco BT
Caneco Implantation
Caneco Implantation is een ACAD applicatie voor het intekenen van het elektrisch materieel in 3D en met een koppeling met Caneco BT
Caneco HT
Berekeningsprogramma voor hoogspanningsinstallaties
Caneco EP
Software voor de berekening van openbare verlichting

 

Produktoverzicht Quick Devis:

  Quick Devis
Software voor het maken van offertes in een project georiënteerde markt.
CRM system
CRM voor de opvolging van offertes en commerciële contacten