4 editeerfuncties voor het ontwikkelen en aanpassen van de elektrische schema’s

  • Algemeen eendraadschema van de installatie
  • eendraadschema per verdeelbord
  • excelstructuur
  • windowsgeorienteerde boomstructuur

Elk van de editeerfuncties in combinatie met knip- en plakfuncties laten u toe snel en doeltreffend een elektrische installatie op te bouwen.

Automatische berekening van kabelsecties en keuze van elektrische materieel

Caneco BT zal automatisch de meest economische kabelsectie en beveiligingsapparatuur kiezen in de cataloog van de door u opgegeven fabrikant en jaartal. De kabelsectie zal worden berekend rekening houdende met de instelmogelijkheden van de automatische gekozen beveiliging. U kan steeds manueel een kabelsectie en beveiligingstype wijzigen. Ook wordt er tijdens de keuze rekening gehouden met de filiatie en selectiviteitstabellen van de schakelapparatuur.

Op ieder ogenblik worden de resultaten van de betreffende kring weergegeven ineen venster. Zo verkrijgt u op ieder moment inzicht in de criteria die doorslaggevend zijn bij de keuze van de kabelsectie (spanningsval, indirect aanrakingsgevaar, …) Kritische waarden worden in kleur weergegeven.

Printfuncties

U kan complete dossiers samenstellen bestaande uit frontpagina, inhoudstabel, algemeen eendraadschema in verschillende formaten (A4 – A0), eendraadschema’s per bord, kabellijsten , kringlijsten met instellingen en type van beveiligingen, … tot zeer gedetailleerde resultaten per kring

Vraag een voorbeelddossier aan. U ontvangt het in uw mailbox.

De eendraadvoorstelling algemeen

Voorstelling van de complete installatie trafo,noodgroepen, borden, eindgebruikers.
Optioneel kan men per kring een etiket afbeelden. De etiketgegevens zijn vrij te bepalen. Voor zeer grote projecten is de mogelijkheid geboden de eindkringen niet af te beelden om het overzicht op de installatie te behouden

Er zijn drie kleurweergaven (niet berekende kringen, berekende kringen OK, berekende kringen NOK)

De eendraadvoorstelling per bord

De eendraadvoorstelling per bord geeft meer tekentechnische detailinformatie (eendraad-typicals)

U kan desgewenst zelf typicals aanmaken met stuurkring informaties. De gedetailleerde eendraadsvoorstelling in combinatie met de berekeningresultaten/kring in één scherm is uniek.

Het excel tabblad

Is een zeer handig instrument voor copy /paste functies

Eens een typical gedefinieerd komt hij meermaals voor in uw project. Het zijn meestal enkel de lengtes en vermogens die u nog hoeft aan te passen. Hiervoor is het excel tabblad van onschatbare waarde

Het calculatie-venster

Dubbel klik op een kring om dit venster te openen

Via dit venster heeft u een controle over de keuze van kabelsectie en beveiliging. Manueel ingrijpen op instellingen, kabelsecties, parameters van de betreffende kring zijn via dit venster mogelijk.

Hulpmiddel voor berekening van kabelbanen

Met deze module kan u kabelbanen tekenen

Eens de trajecten van de kabelbanen zijn vastgelegd zal het programma automatisch de kabellengte traceren ifv de geografische plaats van de verbruiker

De mogelijkheid is geboden om het type kabelbaan te bepalen ifv de berekende kabels en de gedefinieerde reserve

Vermogenbalans

Deze functie biedt u de mogelijkheid de installatie van onder naar boven te dimensioneren ifv de vermogens van de verbruikers rekening houdende met rendement ,gelijktijdigheidsfactoren verbruikers en diversiteitsfactoren van verdelers. Ook de noodzakelijke reserves per verdeelbord zijn aan te geven.

Dit is een ideale tool voor studieburelen of voor hen die dit soort van werk verrichten.

Uitleg bij tekening
Het verdeelbord T1 is een 100A bord. Actueel verbruik met diversiteitsfactor 1 = 40.7A
Bijgevolg is er nog 59A beschikbaar of 59,3%

U kan in dit scherm de gewenste reserve aanpassen en de installatie zal automatisch herberekend worden.

Print out functies

Om het werk te finaliseren biedt caneco BT u uitgebreide mogelijkheden om het dossier samen te stellen. Verschillende rapportvormen zijn bestaande die u kan samenvoegen tot één dossier. Ook externe informatie is te importeren in uw dossier

  1. Frontpagina dossier
  2. Eendraadsvoorstelling project
  3. Eendraadvoorstelling bordschema werf
  4. Calculatiesteekkaart
  5. Kabellijst
  6. Selectiviteit kabel/beveiliging