Software operationeel op ACAD en die u toelaat 2D en 3D layouts te maken van uw elektrische installatie.

Deze software heeft tot doel uw layouts intelligent te maken. Intelligentie achter de door u ingetekende verbruikers (lichtpunten, stopcontacten, motoren) , kabelladders, verdeeldozen en verdeelborden
Achter ieder verbruikerssymbool gaat een databank schuil met alle nuttige kenmerken van de verbruiker. De kabelweg tussen verdeelbord en verbruiker kan automatische worden bepaald. Door het aangeven vanuit welk bord welke verbruikers moeten worden gevoed kan het programma automatisch

  1. het kortste traject bepalen
  2. door de link met Caneco BT kunnen de eendraadschema’s automatische worden gegenereerd
  3. Kunnen de kabelsecties berekend in Caneco BT worden teruggenomen en automatische kabelladders dimensioneren

Resultaat: 30% Tijdsbesparing in het ontwerp!