icc&s

  • Mappen van Excel-kolommen naar Caneco BT velden
  • Controle naar de minimaal noodzakelijke kolommen
  • Automatische omzetting van niet-herkenbare data naar Caneco BT data (Wizard)
  • Automatische controle naar de consistentie van de aangeleverde gegevens
  • Na validatie → aanmaak van import bestand Caneco BT