Ontdek een analytisch, precies, soepel en intuïtief hulpmiddel, ontworpen om al je verwachtingen in te lossen. Je kunt je kosten voorstellen precies zoals je het wenst, met behoud van de totale controle op je marges !

Aanpassing aan jouw methoden

Quick Devis beheert op dynamische wijze de structurele kosten, hoe complex je berekeningen ook mogen zijn. Het laat toe je bladen van prijsanalyse precies voor te stellen zoals jij het wenst, met dezelfde soeplesse als een rekenblad Excel.

Indien je technische en financiële gegevens moet rapporteren. Quick Devis stelt u tot 60 gepersonaliseerde kolommen ter beschikking die op dynamische wijze zullen worden overgedragen in alle analysebladen van Quick Devis.

Analysebladen

In de analysebladen wijst u een rekenblad aan in Excel-formaat die zich in elke offerte bevindt. In deze rekenbladen worden de gegevens samengevat volgens de codering die de gebruiker heeft gedefinieerd. Het kan gaan over verschillende types materiaalgroepen, loongroepen, gebruikstijden van machines, munteenheden, families… of van elk ander parametreerbaar criterium zoals bvb een gewicht per type materiaal.

De gegevens die voorkomen in deze bladen zijn meestal gecentraliseerd in een ander blad van de map in dewelke men de overhead kosten zal berekenen om op die manier tot de globale verkoopprijs te komen.

In het analyse overzicht heeft u enkele rekenbladen met de centralisatie van gegevens. Hier bevinden zich ook uw analytische bladen of de gebruikelijke rekenbladen voor verkoop. Met deze rekenbladen kan u de analyse van de offerte bekomen naar uw eigen wensen en kan u tevens de berekening van de bijkomende kosten of overhead berekenen.

In de analysebladen kan u automatisch de verschillende verkoopcoëfficiënten berekenen in functie van de verwachte marges, van de potentiële risico’s en de overhead kosten. U kan er ook, indien nodig, de cash-flow berekenen door een notie van planning te integreren.

Soepelheid

Quick Devis laat toe automatisch het tekort aan marge te compenseren die is ontstaan door het forceren van verkoopprijzen of van coëfficiënten op leveringen en/of prestaties door automatische ventilatie van de tekorten op de niet geforceerde posten. Het garandeert op die wijze de degelijkheid van je berekeningen.

De Prijs meetstaat

Quick Devis laat toe op gemakkelijke wijze alle soorten meetstaten te maken en bij te werken.

Quick Devis laat ook toe deze documenten te structureren tot 8 niveaus diep in een boomstructuur en dit tot 32000 posten.

Er is tevens een module om Excel meetstaten te importeren en te transfereren naar een boomstructuur. Indien gewenst is het mogelijk om automatisch PDF-bestanden of papierdocumenten in te scannen via de interface ScribeEdysis.

Detail meetstaat

Achter iedere post van de meetstaat staat een detail van artikels. De detail meetstaat is de werkomgeving voor de realisatie van de offerte.De werkomgeving van de detail meetstaat is vrij te configureren en aan te passen aan ieder vakgebied zijn behoeften. Er zijn meer dan 60 kolommen die gepersonaliseerd kunnen worden.

De interface tussen de detail meetstaat en de databanken:
Artikels uit databanken kunnen snel en eenvoudig in de detail meetstaat worden ingeschoven. Tevens kunnen artikels in de detail meetstaat worden bewerkt en/of informaties worden toegevoegd en terug worden bewaard in de databank. Op deze wijze worden de databanken steeds rijker met informaties die nuttig zijn voor de opmaak van toekomstige offertes.

Nomenclature

Deze biedt op elk ogenblik een voorstelling van de offerte zoals u het wenst. De verschillende lijnen van de detail meetstaat kunnen worden gesorteerd volgens de criteria van de gebruiker. Het laat toe de artikelhoeveelheden snel te beoordelen en eventueel te editeren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om te hergroeperen per ‘Fabrikant’, per ‘Types van materialen’ of per om het even welk ander definieerbaar criterium.

De nomenclaturen zijn interactief en dit in twee richtingen. Dit wil zeggen dat elke aanpassing onmiddellijk overgedragen wordt in de detail meetstaat en omgekeerd

Artikeldatabank

De artikeldatabanken kunnen alle types van gegevens bevatten.

Natuurlijk de prijzen maar eveneens plaatsingstijden, karakteristieken in verband met afmetingen. En zelfs Excel rekenbladen of word-documenten.
Uw calculatiemethoden kunnen dus gemakkelijk geïntegreerd worden (materiaalkeuze, ratios…)

Groepsdatabanken

Naast de artikeldatabanken kan men ook met groepsdatabanken werken waarmee men verschillende artikelen tegelijk kan invoeren.

De invoer kan documenten bevatten in Excel-formaat die de in te voeren hoeveelheden van artikels ‘berekenen’.
Men kan aldus een configurator ontwerpen voor de berekening van de benodigde artikel-hoeveelheden en deze geintegreerd gebruiken in Quick Devis
Deze configuratoren zijn volledig compatibel met een Excel omgeving en bijgevolg importeer- en exporteerbaar met Excel.

De groepsdatabanken bevatten enkel verwijzingen naar artikels in de artikeldatabanken.
Op die manier is er geen enkel onderhoud nodig. Het gaat enkel over “technische” structuren.

Voor meer uitgewerkte noden kunnen groepsartikelen andere groepsartikelen oproepen met het doorgeven van berekende celresultaten ter bepaling van de artikelaantallen in de onderliggende groep. Op die manier kan een Parent-Group allerlei gegevens doorgeven aan een Child-Group en laat op die wijze toe de meest ingewikkelde processen te modelliseren en aan de eisen van de industriëlen te voldoen.

De document generator

Quick Devis beschikt over een generator van documenten die toelaat om alle soorten voorstellingen te maken. Wat ook je behoeften mogen zijn op gebied van presentatie, je zult de vereiste structuren kunnen maken zelfs indien ze blijkbaar geen enkel verband vertonen met deze gebruikt voor het opmaken van de prijsopgave.
De documentgenerator biedt rechtstreekse toegang naar de taal VBA (Visual Basic for Applications) via Excel.

– Eenvoudige lijsten met verkoopprijzen
– Uitsplitsing “materiaal” + “loonkost”
– Uitsplitsing in zorgvuldig uitgewerkte kolommen…
– Bedragen in letters waar u het wenst
– Beheer der opties en varianten op afzonderlijke bladen
– Uitdraai geclasseerd per familie volgens de meetstaten “project”
– Bijzonder nuttig voor markten op bestelling

Men gaat van een technisch document naar een klantdocument door een eenvoudige klik.